Sulphur Emission Compliance

Emissiecontrole, uitlaatgas-scrubber

De dreigende deadlines en nog in afwachting zijnde goedkeuringen voor een verscheidenheid aan milieuregelgeving inzake uitstoot zorgen ervoor dat naleving en retrofit een belangrijke zorg worden voor rederijen wereldwijd.

In proactief antwoord hierop, breidde Goltens zijn competentie uit buiten het ballastwatergebied en deed verdere investeringen om klanten te helpen hun weg te vinden in dit complexe en kostbare nalevingsproces. Naleving van IMO ECA regelgeving inzake sulphur emission is een grote zorg aan het worden voor rederijen, en in tegenstelling tot de regelgeving inzake ballastwaterbehandeling, is deze regelgeving al volledig van kracht met bijkomende deadlines die naderen. Voor de bestaande vloot betekent dit retrofitten en het overwegen van een reeks mogelijke oplossingen voor naleving variërend van scrubbers tot brandstofconversie en opties voor boiler retrofit. Goltens Green Technologies (GGT) gebruikt hetzelfde beproefde proces om over deze technologieën te adviseren en ze te retrofitten met dezelfde focus op het minimaliseren van kosten en operationele impact voor reders. 

Emissiecontrole, uitlaatgas-scrubber

Data vanaf september 2016 

Sulphur Emission wetgeving

Wetgeving inzake controle van sulphur emission gerelateerd aan MARPOL Annex VI is al geruime tijd van kracht binnen aangewezen sulphur emission controlegebieden (SECA of ECA) Deze SECA's zijn gebieden waar strikte controles voor het minimaliseren van zwaveluitstoot van schepen zijn vastgesteld.  De actieve SECA's zijn de Baltische Zee (2005), de Noordzee (2006), VS en Canada (2011) en de VS Caribisch gebied (2013). Binnen deze gebieden moeten sulphur limits voor brandstof geleidelijk aan gereduceerd worden van 1,5% voorheen tot 2010 tot een limiet van 0,10% vanaf 2015.  Als gevolg hiervan, hebben deze regelingen tot op heden voornamelijk een grote impact gehad op schepen die handelen binnen de ECA's.

De rest van de wereldvloot zal de impact van de regelgeving voelen in 2020 wanneer sulphur limits volgens plan wereldwijd omlaag zullen gaan naar 0,5%  

Sulphur limit implementatie

Emissiegrenzen